Ekologiskt odlad bomull

Den ekologiska odlingen av bomull är en motkraft till det konventionella sättet att odla med intensiv kemikalieanvändning. Än så länge svarar ekologiskt odlad bomull för en väldigt liten del av den sammanlagda världsproduktionen. Ekologisk odling kan beskrivas som odling utan kemiska bekämpningsmedel och utan handelsgödsel.

Så framställs ekologisk bomull

Den ekologiska bonden ska hushålla med naturresurser så att minsta möjliga skada på miljön uppstår, bevara jordens bördighet på lång sikt samt skapa största möjliga återcirkulation av näringsämnen.

Om insektsbekämpning ändå blir nödvändig sker den med biologiska och manuella metoder som t.ex. insektsfällor.

Kontroll av ekologiskt odlad bomull

I Sverige är det KRAV som kontrollerar ekologiska odlingar av bomull samt märker produkterna. De ekologiska odlarnas internationella paraplyorganisation är IFOAM (International Federation of Agriculture Movements). IFOAM har även utfärdat kriterier som den ekologiske bonden måste rätta sig efter.

Källa: WWF

VN:F [1.9.22_1171]
Vad tycker du?
Rating: 8.5/10 (6 votes cast)
Ekologiskt odlad bomull, 8.5 out of 10 based on 6 ratings