Fakta om bomull och bomullsodling

Fibrer från ull och bomull har använts av människan till plagg i över 5 000 år. De har på grund av sina många intressanta egenskaper ett brett användningsområde – främst för kläder men också för heminredningstextilier och olika tekniska produkter. Då bomull är ett mjukt och skönt material används det ofta i många bekväma kläder.

Fakta om bomull

Av bomullsläktets drygt 20 arter är det i huvudsak fyra som odlas kommersiellt och dessa blir 1 – 2 meter höga. Under ideala förhållanden tar det ungefär fem till tio dagar för bomullsfröet att gro och snart därefter kommer de två första bladen. Efter fem till sju veckor kommer små knoppar som sedan öppnas och bildar svagt gula blommor. Några dagar senare pollinerar blommorna sig själva, de skiftar också färg för att signalera för insekter att den redan är “klara”. Blommans rosaröda blad vissnar sedan och faller av och blottlägger en liten grön omogen boll som består av frön. Från dessa frön växer bomullsfibrer ut och de tjocknar tills bollen är stor som ett litet fikon. Då spricker bollen upp och en bomullstuss bildas. Nu har det gått ca 6 månader sedan bomullsfröet såddes och det är dags att plocka bomullen.

Väder, insekter och vattentillgång påverkar bomullsplantans tillväxt och bonden försöker anpassa sig efter dessa förhållanden.

Om bomullsodling

I över 5 000 år har fibrer från bomullsplantan använts för att tillverka klädesplagg. I dagsläget täcker bomullen ensam ungefär 40% av världens behov av textilfibrer. Odlingen och de olika leden i tillverkningen är också av mycket stor ekonomisk betydelse, framförallt i utvecklingsländer. I Mali kommer 50% av exportvärdet från bomull och i Pakistan kommer 65% av exportinkomsterna från bomull.

Bomullsodling och påverkan på miljön

Bomull odlas huvudsakligen i tropiska och subtropiska regioner och eftersom odlingen ofta sker i torra områden där sötvatten är en bristvara krävs konstbevattning av stora arealer. Bomull är tillsamman med ris och socker en av de mest vattenkrävande grödorna. Konventionell bomullsodling har därmed en stor påverkan på det omgivande sötvattnets hydrologi och dess biologiska mångfald.

Kemikalier i bomullsproduktionen

I odlingen används stora mängder jordbrukskemikalier. Bomullsodlingen upptar endast 2,5% av jordens uppodlade jordbruksmark men förbrukar en oproportionerligt stor andel av den totala användningen av jordbrukskemikalier och inte mindre än 25% av den totala mängden insektsbekämpningsmedel. Enligt Världshälsoorganisationen är de flesta bekämpningsmedel som används för bomullsodling skadliga. Människor som exponeras för kemikalierna utsätts för en stor hälsorisk och kan bli förgiftade.

Ekologiskt odlad bomull

En stor del av den bomull som odlas idag är genmodifierad. Riskerna med att använda genmodifierad bomull är fortfarande oklara och idag finns det få exempel på miljövinster vid odling av GMO-bomull. Bomull kan odlas på ett mer hållbart sätt med effektivare bevattningsmetoder och kraftigt reducerad användning av pesticider. Det finns ekologiskt
odlad bomull, men den svarar idag för en försvinnande liten andel av den totala produktionen. Även om volymerna successivt ökar kommer den på kort och medellångsikt
inte kunna ge några storskaliga positiva effekter.

Källa: WWF

VN:F [1.9.22_1171]
Vad tycker du?
Rating: 6.7/10 (366 votes cast)
Fakta om bomull och bomullsodling, 6.7 out of 10 based on 366 ratings