Miljömärkning

Idén med miljömärkning är att visa om en vara eller tjänst producerats i enlighet med vissa kriterier som ställts upp av en organisation eller stat. Märkningen ska hjälpa konsumenter att göra inköp som är bättre för miljön. I Sverige finns flera miljömärkningar för varor och tjänster. De vanligaste är Svanen, Bra miljöval, Rättvisemärkt och EU-blomman. Läs mer om olika miljömärkningar och miljöcertifikat nedan:

KRAV-märkning

Krav är ett svenskt organ som utvecklar regler för ekologisk odling, förädling och
tjänster. Krav bildades för att skapa en trovärdig märkning av ekologiska livsmedel och förenkla för konsumenter att göra en miljöinsats genom sina dagliga inköp. Målet är att bedriva en långsiktigt hållbar och ur konsumentens synvinkel förtroendeingivande produktion av livsmedel och andra produkter av hög kvalitet.

Svanen

Svanen är en nordisk miljömärkning som i Sverige drivs av SIS Miljömärkning AB på
uppdrag av regeringen. Produkterna måste uppfylla vissa miljökriterier som omprövas vart tredje år.

Svanen fungerar ungefär som Bra Miljöval, det vill säga den kan finnas på de bättre
produkterna i en kategori. Kraven skärps kontinuerligt. I Europa motsvaras Svanen av
den så kallade EU-blomman.

Svanen är en miljömärkning som inte används för livsmedel men för ett 60-tal andra
produkter som papper, rengöringsmedel, kemtekniska varor, hygienartiklar, maskiner mm.

Bra Miljöval

Bra Miljöval är Svenska Naturskyddsföreningens (SNF) miljömärke. Kraven är hårdare än för Svanen och EU-blomman och handlar förutom att få bort gifter i tillverkningen även om att minska den totala energianvändningen och att använda förnyelsebara
energikällor.

Några av områdena där varor och tjänster märkta med Bra Miljöval finns är
livsmedelsbutiker, tvättmedel, tvål och schampo, rengöringsmedel och textil.

EU-blomman

EU-blomman eller Miljöblomman är symbolen för EU:s miljömärkning som togs i bruk 1992 och används inom hela unionen. Utifrån gemensamt fastställda kriterier för olika
grupper av produkter har olika nationella myndigheter behörighet att utdela symbolen till olika produkter och tjänster.

Det finns i dagsläget 23 olika kategorier av produkter som
kan tilldelas blomman. För att märket ska tilldelas måste såväl tillverkningen av produkten som användning och bortskaffning belasta miljön mindre än genomsnitt. Dessutom ska produkten vara av hög kvalité. Blomman är EU:s motsvarighet till den nordiska Svanen.

Svenskt Sigill

Svenskt Sigill är ett kvalitetsmärke som garanterar att råvarorna till maten har producerats på svenska kontrollerade gårdar. Höga krav ställs på säkra livsmedel, miljöhänsyn, god djuromsorg och öppna svenska landskap. Bakom märket står Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

VN:F [1.9.22_1171]
Vad tycker du?
Rating: 6.3/10 (12 votes cast)
Miljömärkning, 6.3 out of 10 based on 12 ratings